Selasa, 18 Mei 2010

Kata-Kata Bijak Di Dalam Al Quran 4

1.Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh mereka itulah sebaik-baik makhluk.
2.Dan ingatlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang.
3.Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk shalat pada hari jumat, maka hendaklah kamu bersegera untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
4.Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
5.Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat.
6.Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia menolong kamu dan Dia teguhkan langkah-langkah kamu.
7.Dan janganlah engkau palingkan pipimu kepada manusia, dan janganlah berjalan dengan sombong di muka bumi.
8.Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, dan amal shaleh yang kekal adalah sebaik-baik pahala di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik cita-cita.
9.Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
10.Salam (bahagia) untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan atas diriNya rahmat, (yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohannya kemudian dia bertaubat setelah (mengerjakan)nya dan memperbaiki (amalannya) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11.Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
12.Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu.
13.Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau hendaklah kamu membalasnya (dengan yang sepadan).
14.Dan apabila kesusahan menimpa manusia dia berdoa kepada Kami di waktu berbaring atau di waktu duduk atau di waktu berdiri. Tetapi setelah Kami hilangkan kesusahan itu daripadanya dia berlalu seolah-olah tidak pernah berdoa kepada Kami (mengenai) kesusahan yang telah menimpanya.
15.Dan kamu tiada mengerjakan suatu pekerjaan melainkan Kami menjadi saksi atas kamu di waktu kamu mengerjakannya.
16.Bagi manusia ada (malaikat) mengikutinya bergantian dimuka dan dibelakangnya.
17.Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia (dibanding) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan yang sedikit.
18.Dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram.
19.Dan pada sebahagian malam bertahajjudlah sebagai tambahan (keutamaan) bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
20.Dan jika ada (amal) seberat biji sawi, niscaya Kami mendatangkan (balasan)nya.
21.Katakanlah, "Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepadamu azab, kemudian kamu tidak dapat ditolong.
Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu sebelum datang kepadamu azab secara tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadari.
22.Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) (karena) sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah.
23.Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebajikan yang banyak.
24.Sungguh jika kamu bersyukur, niscaya Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, sungguh azabku sangat keras.
25.Dijadikan indah bagi manusia mencintai bermacam-macam yang diingini, (diantaranya) kepada perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang berlimpah-limpah dari jenis emas, perak, kuda yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan pada sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali (surga).
26.Hai keturunan Adam, pakailah perhiasanmu pada setiap (masuk) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan.
27.Dan diantara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas (dinding). Dan di atas Tempat Tertinggi ada beberapa orang laki-laki yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Mereka belum masuk ke dalamnya, sedang mereka sangat ingin (segera memasukinya).
(Kepada orang-orang Tempat Tertinggi ini, Allah berfirman), "Masuklah ke dalam surga tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak pula kamu berduka cita".
28.Hai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
29.Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi.
30.Dialah yang menjadikan kamu pemimpin-pemimpin di bumi.

31.Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta padaNya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
32.Allah, tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur.
33.Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
34.(Yaitu)  orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari  Al  lamam  (kesalahan-kesalahan kecil). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas AmpunanNya.
35.Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.
36.Dan apabila dikatakan kepada mereka "Berimanlah kamu sebagai orang lain telah beriman". Mereka menjawab "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman". Ingatlah, sesungguhnya  mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.
37.Ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan.
38.Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
39.Nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kalian senangi dua, tiga, atau empat. Akan tetapi jika kalian khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau nikahilah budak-budak yang kalian miliki. Hal itu adalah lebih dekat pada sikap tidak berbuat aniaya.
Sumber:
PT Sari Agung, Al Quran Terjemah Indonesia.

Bulletin Dakwah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar